امپوریو آرمانی لاینی است که به مشتریان جوان خود میپردازد که در سال 1981 توسط جورجیو آرمانی راه اندازی شده است.

بیلبورد ها و تابلوها و نماد عقاب به سمبولی نمادین برای این لاین تبدیل شده  و راه های جدید ارتباطی را به ارمغان آورده است.

امپوریو آرمانی، برای جلب رضایت تقاضای زنان و مردان جوان ، روی تمام ویژگی های مدرن طراحی تمرکز دارد.

امپوریو آرمانی از زبانی شهری همراه با جنب و جوش و آرامش آن صحبت میکند که نتیجه کاوشی دقیق برای کمال است و ایده های نو و جدیدی را برای پوشش غیر تکراری در آنها  با شیوه های نو معرفی میکند.

Designed & Developed by NOAD.DIGITAL Your Digital Partner