آرمانی اکسچنج، شعبه آواسنتر

تهران، اقدسیه، خیابان موحد دانش، نبش خیابان فیروزبخش، مجتمع تجاری آواسنتر، طبقه اول، فروشگاه آرمانی اکسچنج.

avacenter@dayamode.com ۰۲۱-۹۱۰۰۱۱۱۰ داخلی ۴